De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Boudewijn Meesschaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Boudewijn Meesschaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Boudewijn Meesschaert

Cumuleo