De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Meessen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Meessen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Meessen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Joseph Meessen

Cumuleo