De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Meesters

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Koen Meesters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Koen Meesters

Cumuleo