De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Mélain

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Mélain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Claude Mélain

Cumuleo