De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Melchior

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Melchior
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Melchior
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Melchior

Cumuleo