De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Vigneront

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Vigneront
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Vigneront

Cumuleo