De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Melin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Melin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marc Melin

Cumuleo