De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Merckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Merckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Walter Merckx

Cumuleo