De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Mertens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Mertens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jan Mertens

Cumuleo