De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Mertens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Mertens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Mertens

Cumuleo