De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert Mertes

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert Mertes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert Mertes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Norbert Mertes

Cumuleo