De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Messiaen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Messiaen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Geert Messiaen

Cumuleo