De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mark Meurrens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Meurrens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Mark Meurrens

Cumuleo