De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Meuter

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Meuter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Meuter

Cumuleo