De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vincent

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vincent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vincent

Cumuleo