De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Godelieve Vinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Godelieve Vinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Godelieve Vinck

Cumuleo