De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Minet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Minet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Minet

Cumuleo