De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jannick Violon

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jannick Violon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jannick Violon

Cumuleo