De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Monnart

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita Monnart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Rita Monnart

Cumuleo