De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Viseur

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Viseur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean-Pierre Viseur

Cumuleo