De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Monten

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Monten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bruno Monten

Cumuleo