De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Moons

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Moons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Moons

Cumuleo