De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Moons

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Raf Moons
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Raf Moons
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Raf Moons

Cumuleo