De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Moors

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Carine Moors
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carine Moors
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Carine Moors

Cumuleo