De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inge Moors

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Inge Moors
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Inge Moors
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Inge Moors

Cumuleo