De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Wynant

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Wynant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Wynant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Wynant

Cumuleo