De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Mottet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Mottet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Mottet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Mottet

Cumuleo