De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Moury

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Moury
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Daniel Moury

Cumuleo