De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Vlayen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Vlayen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bart Vlayen

Cumuleo