De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽl Mulatin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door JoŽl Mulatin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door JoŽl Mulatin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door JoŽl Mulatin

Cumuleo