De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Vleeracker

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Vleeracker
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Johan Vleeracker

Cumuleo