De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Vleminckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent Vleminckx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent Vleminckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Laurent Vleminckx

Cumuleo