De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Naessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Naessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jozef Naessens

Cumuleo