De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerard Naeyaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Gerard Naeyaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Gerard Naeyaert

Cumuleo