De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Vleugels

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vleugels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vleugels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Luc Vleugels

Cumuleo