De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Nelissen

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Nelissen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Pierre Nelissen

Cumuleo