De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Nita

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Nita
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Guy Nita

Cumuleo