De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Voets

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Voets
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Marcel Voets

Cumuleo