De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Noiset

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Noiset
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Bernard Noiset

Cumuleo