De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sus (Franciscus) Noyens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Sus (Franciscus) Noyens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Sus (Franciscus) Noyens

Cumuleo