De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymond Voisin

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Raymond Voisin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Raymond Voisin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Raymond Voisin

Cumuleo