De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Clotilde Nyssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Clotilde Nyssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Clotilde Nyssens

Cumuleo