De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martin Orban

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Martin Orban
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Martin Orban

Cumuleo