De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Ortet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Ortet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Roger Ortet

Cumuleo