De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Ory

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Ory
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacques Ory

Cumuleo