De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Otte

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Otte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Dirk Otte

Cumuleo