De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Outlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacqueline Outlet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jacqueline Outlet

Cumuleo