De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anna Ovyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Anna Ovyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Anna Ovyn

Cumuleo