De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Packeu

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Packeu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Philippe Packeu

Cumuleo