De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Painblanc

Alle mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Painblanc
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2007 door Jean Painblanc

Cumuleo